Vezess vagy kövess…

A Mammon

Hogyan szervezkedik a Mammon?

A tehetetlenség, az alacsonyrendűség és a középszerűség hármasegységében. És mindez feldíszítve néhány idejében megromlott tehetség naiv hiúságával, s mindez betetőzve az ártalmatlanná tett géniusz dárdára tűzött fejével.

A teória hozzá: „Teremtsünk embert és világot képünkre és hasonlatosságunkra, hogy mi legyünk mértéke és oka mindennek, ami létezik, abban, hogy létezik, és mindennek, ami nem létezik, abban, hogy nem létezik.”

A mammon a gazdaságcentrikusan közvéleménnyé kocsonyásodott középszer.

Ha az alacsonyrendűség, a tehetetlenség és középszerűség önmagukat és egymást istenítve szent szövetségre lépnek, így kiáltanak fel: Éljen az egyenlőség!

Ha Őt megszólítjuk: ez a legnagyobb öröm egy küszködő ember életében. Ha a mammont szólítjuk meg, elemzéseink útjain nevén nevezve őt: gyökerében támadtuk meg életét.

Állíts vagy tagadj,

adj elő vagy teremts csendet,

vezess vagy kövess,

mert a lehetséges harmadik eset a Szent Lélek ellen való bűn megbocsáthatatlan nyomorúsága.

A mammonnak, a véres-dilettáns caesarnak és írástudó lakájainak közös magatartása, hogy a megkötözött igazságnak teszik fel a kérdést: „Mi az igazság?”

Mi a mammon uralkodó tanítása?

A semlegesség.

Mi van minden semlegesség mögött?

A hazugság, a kizsákmányolás és erőszak hármas-szövetsége. Futás Isten elől: a semmiből a semmin keresztül a semmibe.

„Ne lopj!”: ennek az isteni tilalomnak életparanccsá alakításából élnek a parazita-epigonizmus írástudó ötödik hadosztályai.

Ezek azok az intellektuális tömegek, melyek önmagukat preparálják rabszolgaságra.

Lakáj-értékskála, avagy a mammon és semleges középszer egyenlőség-tanítása: J. W. Goethe mint költő, X. Y. mint bankár igen tehetségesek, életrajzíróik esetleg kiderítették, hogy mindketten szenvedtek tyúkszemeiktől és náthaláztól. A szigorú egyenlőség-tanítással szemben csak annyit engednek meg a végső esetben, hogy elismerik: X. Y. bankár reálisabb és gazdagabb lelki életet élt, de azért Goethe is tehetséges és Goethe is ember. „Éljen az egyenlőség!” Vigyázz, hogy ki mondja!

Tragigroteszk: tanítani akarni a tanítani akarókat.

Kik tanítanak? a hit hitetlen számkivetettjei s a tudás tudatlan megfélemlítettjei. Tanítják egymást, idegen tollakkal ékeskedve, a Bábel és pokol ízeire.

Mindenki tanít. Vagy ha pillanatnyilag nem is veszi a fáradtságot hozzá, követeli tanításra való jogának feltétlen tiszteletben tartását.

Tények tudomásulvételét és feldolgozását, a tanulást és tudást megvetik. Megvetését egyik cselekedetével és nemtörődömségével, a másik bizalmas vagy nyilvános szavaival is hirdeti.

Ha a tudatlan tanítani s a beteg gyógyítani akar, akkor nincsen meg a gyógyuláshoz való akarat. A gyógyulás megrázkódtatásaitól való félelem erősebbnek bizonyul a betegség szenvedéseinél. Bizonyos betegségekhez hozzátartozik a betegséghez való ragaszkodás, a gyógyulással szemben a betegséghez, a betegség profitjához való akarat. Élni nem muszáj, hajózni muszáj. Úgy is fordíthatjuk: élni nem muszáj, gyógyítani muszáj. Tehát a betegséghez való akaratot kell mindenek előtt gyógyítani! – Ehhez tudnunk kell, hol vannak az akarat betegségének a gyökerei.

Szabó Lajos írásaiból